Galata se nom yon mache anliy agro-alimantè ke yon jèn etidyan ayisyen kreye, platfom sa pran nesans nan lide pou fasilite prodiktè ak prodiktris ki nan sektè vann anliy epi ofri ak gran piblik la posibilite pou achte prodwi agro alimantè san yo pa deplase , e lansman ofisyel mache sila prevwa fet vandredi 4 fevriye kap vini la .

kredi : Loophaiti.