Botew trase sou souvnim
Kite yon imaj san parèy
Jouk konn yam sonje sourim
Kap kouri sou konn yon mèvèy
Dèyè yon blad mare nan sachè nwa


Pansem rete kwense bò bodmè
Jouk kounyam santi pyem kap desann tèt lagon
M toujou pran sant flè kap fè bòdè
Sou kare a ki kite plas pou woule balon
Koneksyon nou te briye plis ke chènwa


Souvnans anfans mwen gaye deyè legliz
Kòd lonbrit mwen se so ki sele nou
M pat janm konn manje kochon griye san pikliz
Jouk van botem trase chimen pou separe nou
Men nan kèm chan zwazo nan bòs pa janm fè yon pa


Aneyovalerapòmakoufizikman
Mensèvèlmwenpajanmpèdiimajou
Toutfwa promnad pou montay solitèm te vle pran
Ki tap fè jem filalang byen lwen arebò majou
Avòte nan deplasman men sèl tre pakap pran espwam


Oh!Vil natal mwen vil ki banm vi
Piskem kitew twò bonè frechè ekzistans natirèl mwen
Rigolad mwen yo nan benyen nan lapli
Pèdi nan bliyans ti zanmim lwen ten
Tout jwe tayak kamarad ri anfans mwen pèdi nan fè nwa
Se sèl vim pap janm ka jwenn yon lòt fwa

Luckderson Jackson, poète