Siw se yon itilizatè entènèt, li klè kew déjà vizite pou piti yon sit entenet pa jou nan kad yon rechèch pou fome tèt osinon pou enfome sou aktyalite, ou tonbe oubyen tande pale déjà de yon « nom de domaine » kew ka pa two familye ak tèm nan ann gade ansanm kisal ye ?

Ou konnen entenet la se yon mond vityèl pa vre, ebyen menm jan ak mond fizik la kote nou chak ki egziste ladann gen yon adrès ni poun abite oubyen pou loje biznis nou ebyen se konsa mond vityèl la fonksyone tou, chak odinatè oubyen yon aparèy ki konekte ak entènèt gen yon adrès tou ki pemèt yo chak la idantifye yo.

Chak aparey ki konekte sou rezo entenet la posede yon adrès IP (Internet Protocol), yon nimewo ki pwop avèl ki pemet li idantifyel sou pi gwo rezo a, nimewo sa kode sou 32 bit epi gen ladann chif (ki komanse a pati 0 a 255) e ki separe tou pa yon pwen (yyy.yyy.yyy.yyy).

Pa bliye sit ou a oubyen sit wap chache a tankou www.magazinews.online oubyen www.katahud.com li lojel sou yon aparey ki konekte ak rezo entènèt la ki sevi kom yon ebejman pou li menm jan nan mond fizik la ou gen yon kay swa pouw rete osison pouw fe biznis ou ki gen yon adrès ke moun kap vin ladan yo a dwe konnen ebyen se konsa itilizatè yon sit entenet dwe konn adres la tou poul vizitel, Ok ann imajine ou ta gen numewo sa kom adres (125.000.248.042) pou yon sit li patap fasil pavre , menm jan ak nimewo telefonn ou rive kapte youn ak 3 nan tèt anviwon apresa tout res yo se anrejistre nan kontak .

Ebyen men sa ki « Nom de domaine » se yon nom fasil ( www.katahud.com, www.magazinews.online ) ke yon sit entenet ( swa yon store, yon medya anliy etc.. ) atribiye ak adres IP li pou idantifye kom pati vizib sou rezo entenet la.