ALFABÈ KREYÒL AYISYEN an gen 18 Konsòn, 12 vwayèl, 2 vwayèl-konsòn.

1- ALFABÈ KREYÒL (32)

A a:  ah

An an: an

B b: be

Ch ch: se ach

D d: de

E e: e

En en : en

È è : è

F f : èf

G g : je

H h : ach

I i : i

J j : ji

K k : ka

L l : èl

M m : èm

N n : èn

Ng ng : èn je

O o: o

Ò ò: ò

On on: on

Ou ou: ou

Oun oun : oun

P p : pe

R r : èr

S s : ès

T t: te

Ui ui: yi

V v: ve

W w: doubleve

Y y : igrèg

Z z : zèd

2 – VWAYÈL (12)

a        ale, mache
e        ede, pare
è         èni, pèdi
i          itilize, machin
o         ogmante, taso
ò         òlòj, bòne
ou       ouvri
an       antre, van
en       enterè, ven
on       ons, tonbe

Oun    timoun
u i       uit, zuit

3 – VWAYÈL- KONSÒN (2)

w             wouze, nway
y              yenyen, dyak

4 – KONSÒN (18)

b             bote, kaba
ch           chèche, achte
d             doute, tande                
f              fouye, dife
g             gade, degi

h             ach
j              jape, ajite
k             kilbite, rakèt
l              lave, jalon
m            mentni, klima
n             netwaye, kadnase
ng           ling, mang
p             pale, apeti
r              rele, rantre
s              sal, danse
t              tanmen, wete
v              vale, nève
z              ze, zantray

Kreyòl la se patrimwan nou , Ann valorizel!