Dan ri malè.

Je wè bouch pe.

Se pa premye vè ki kraze nan gouvenman.

Twò prese pa  fè jou louvri.

Manchèt ti moun se granm maten sa file.

Baton bat Chen blan an se li ki bat Chen nwa a.

Lawouze taye banda tout otan solèy la poko leve.

Lel plis fenwa selè sa lipwal jou.

Sam we pou ou Antwan nan gonmye pa wel.

Mezi lajanw mezi wangaw.

Rayi Chen an Di danl blan.

Tou menti pa fon.

Yon sél dwét pa manje ka lalou.

Ranje kabann ou anvan domi nan jew.

Pwomennen chache pa domi san soupe.

Kabrit ki gen twop met mouri nan soley.

Gwo van ti lapli.

2 je kontre manti kaba.

Se lè savonw fini wap konn enpòtans pwèl.

Vwazinay se dra blan.

Bèt ak ke pa janbe dife.

Lè bab kamarad ou pran dife, mete pa ou a latranp.

Si fè pat koupe fè, machòkèt pa tap viv.

Joumou pa donnen kalbas.

Pitit tig se tig.

Yon pou chasè yon jou gibye.

Koke makout ou kote menw ka rive.

Lè ti poul cho se malfinik dèyèl.

28 oktob 2021.